Van rups tot vlinder


november 1, 2018 4:15 pm - 5:10 pm

Markeren en Delen

Stef Petit

Communicatie schept elke dag werkelijkheden. Als je je dat realiseert, ligt er een enorme verantwoordelijkheid bij al die mensen die binnen de communicatie actief zijn. Toetsen we wat er dagelijks over ons wordt uitgestort dan is vermoedelijk 75% onwaar dan wel misleidend. Communicatie heeft een enorme weerslag op het vertrouwen in de samenleving.

Zo loopt bijvoorbeeld de kwaliteit van een specialisme in Zuyderland MC in de beleving van de patiënt sterk uiteen,  variërend van 50 tot 90 procent: te grote kwaliteitsverschillen in de beleving van patiënten. Maar die kwaliteitsbeleving is de resultante van communicatie.

Er moet dus anders worden gecommuniceerd: een nieuwe rol voor communicatie! Tijd om het systeemdenken plaats te laten maken voor mensgericht denken: interacteren in plaats van zenden. Stef Petit gaat in deze workshop met je aan de slag hoe je dit mensgericht denken vorm kunt geven.