Week tegen Kindermishandeling


Organisatie
Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, HollandSpoor, 2twintig PR, Boomerang Create

Week tegen Kindermishandeling start dialoog over drempels om niet weg te kijken

Je kunt nu  je stem uitbrengen voor de Galjaard publieksprijs.

  1. Waarom verdient Week tegen Kindermishandeling de Galjaardprijs? 

Er zijn eigenlijk drie redenen waarom de Week tegen Kindermishandeling de Galjaardprijs verdient:

  • De Week tegen Kindermishandeling is goed doordacht. Het is gebaseerd op onderzoek bij de doelgroep, een scherpe analyse, een heldere communicatiestrategie en een sterk creatief concept: #ikkijknietweg.
  • Er zijn mooie resultaten geboekt. We wilden graag de dialoog creëren over het in actie komen bij kindermishandeling en de drempels die mensen ervaren om dit te doen. Dit is goed gelukt, zowel online, in de media als met meer dan tweehonderd activiteiten in het hele land.
  • De belangrijkste reden: kindermishandeling is een onderwerp dat alle aandacht verdient. Het winnen van de Galjaardprijs helpt daar ook weer bij!”

 

  1. Wat gaf de meeste positieve energie?

“Je merkte dat iedereen graag zijn of haar steentje wilde bijdragen aan de campagne. Een keer vragen om mee te helpen was genoeg en dat is best bijzonder. Dat gold voor samenwerkingspartners zoals de politie, OM, Veilig Thuis, GGD-GHOR, en het NJI, maar ook voor vele BN-ers en bloggers die zich belangeloos inzetten voor onze campagne. Van Peter R. de Vries tot Alexander Pechtold. En van Kim Feenstra tot Lasse Schone. Daarnaast is het natuurlijk super als de campagne mooie resultaten oplevert. En dat is het geval. Online hebben ongeveer 350.000 kijkers de video bekeken. In de comments bij de films zag je sterk de door ons gewenste dialoog over het al dan niet in actie komen bij een vermoeden van kindermishandeling. De Facebook-posts met BN-ers hebben samen 425.000 mensen bereikt. Ook stond de campagne op nummer 1 van de lijst trending topics op Twitter. De campagne heeft geleid tot maar liefst 1162 publicaties, op radio, televisie, online en print. Zo waren er mooie artikelen in nagenoeg alle landelijke kranten en items in onder meer het NOS-journaal, RTL-journaal, Hart van Nederland, Goedemorgen Nederland en RTL Boulevard. De media-uitingen hadden een totale PR-waarde van ruim 15 miljoen euro. Het aantal bezoekers van de website www.vooreenveiligthuis.nl waar naar werd verwezen voor meer informatie is bijna verdubbeld.”

 

  1. Heb je een tip voor communicatiecollega’s?

“Deze inzending is een mooi voorbeeld van het koppelen van onderzoek, strategie, creativiteit en een strakke uitvoering. We hebben de door onderzoek verkregen inzichten vertaald in een scherpe communicatiestrategie en een aantrekkelijk creatief concept. In combinatie met onze mediastrategie heeft dit tot mooie output geleid. Een andere tip: zoek zo veel als mogelijk de samenwerking met andere partijen die eenzelfde doel nastreven: eendracht maakt communicatiekracht!”

 

  1. Wat houdt de campagne precies in? 

“Ieder jaar worden in ons land naar schatting 119.000 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Dat zijn meer kinderen dan de Amsterdam ArenA en De Kuip samen kunnen herbergen. Ook komen jaarlijks tientallen kinderen om door mishandeling. Schokkende cijfers.  Mishandelde kinderen durven er vaak zelf niet over te praten. Ze hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseerde daarom in 2016 de Week tegen Kindermishandeling. De boodschap van de campagne was helder: kijk niet weg bij een vermoeden van kindermishandeling!

In actie komen blijkt voor veel mensen echter nog niet zo vanzelfsprekend. Uit onderzoek wisten we dat veel mensen niets doen bij een vermoeden van kindermishandeling. Zo komt 45% van de Nederlanders pas in actie als ze zeker weet dat er sprake is van kindermishandeling. En dat is vreselijk jammer, want de meeste vermoedens blijken achteraf terecht. Naast onzekerheid over het eigen gevoel zijn er nog andere drempels om niet in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling, bijvoorbeeld angst voor de consequenties. We hebben daarom in onze campagne ingezet op het bijbrengen van kennis over hoe je kindermishandeling herkent en op het stimuleren van de dialoog over de drempels om in te grijpen. Deze discussie kon maar tot één logische conclusie leiden: het belang van het kind moet altijd voorop staan. De online-dialoog werd gestimuleerd door het verspreiden van twee indrukwekkende 360 graden-YouTube-films (https://www.youtube.com/watch?v=MGV-gNSW4OY   en  https://www.youtube.com/watch?v=bhI1PL3bAFI)  waarin mensen letterlijk zien wat de gevolgen zijn als zij wegkijken bij een vermoeden van kindermishandeling. Ook maakten we gebruik van de belangeloze inzet van vele BN-ers, bloggers en influencers.

De campagne richtte zich ook op de offline dialoog. Door het land zijn meer dan 200 activiteiten georganiseerd rondom het thema kindermishandeling: gastlessen op scholen, theaterstukken, symposia en chatsessies. Deze activiteiten gaven een mooie impuls aan de lokale en regionale media-aandacht.  Om verzekerd te zijn van voldoende landelijke media-exposure, werd de kick-off van de Week gekoppeld aan ‘hard nieuws’. Voor de kick-off was er een persgesprek waar de Taskforce haar eindrapportage ‘ik kijk niet weg’ presenteerde. Het advies om het aantal mishandelde kinderen binnen tien jaar te halveren, had veel nieuwswaarde. Hierdoor waren bijna alle landelijke media aanwezig en was die week de voorzitter van de Taskforce Eberhard van der Laan exclusief te gast bij RTL Late Night.

Voor meer informatie check http://www.weektegenkindermishandeling.nl