Omgevingsvisie NH2050


Hoe wil jij wonen, werken en leven?
De omgevingsvisie van Noord-Holland komt tot stand in nauwe samenwerking met haar inwoners, stakeholders en medewerkers van de provincie. De uitgekiende participatie- en publiekscampagne Jouw Noord-Holland heeft na 1 jaar zo’n 11.500 volgers op Facebook. Het meedenken en meepraten van de inwoners op Facebook, maar ook de huiskamergesprekken en panelonderzoeken heeft er toe geleid dat het thema ‘gezond en veilig’ mede de koers heeft bepaald die de provincie gaat varen: ‘goede balans tussen economische groei en leefbaarheid’. Het succes van de innovatieve aanpak staat in brede belangstelling binnen en buiten de provincie.