Integraal toekomstperspectief Zuidplas


Dit ambitieuze project heeft dé kernbelofte van de gemeente Zuidplas versterkt: ruimte voor dorps wonen in de Randstad. Informeren, consulteren en bewustzijn creëren waren de sleutelwoorden om een beladen onderwerp tot een gedragen besluit te brengen. In een relatief zeer korte periode. De gemeente Zuidplas slaagde er met een unieke mix aan middelen in om de gebiedsontwikkeling van Zuidplas begrijpelijk en democratisch te maken. Dankzij workshops, conferenties en een eigen bordspel ontstond bij de uiteenlopende doelgroepen een breed draagvlak.