InnovA58 inpassingsvisie Team Oirschot


Hoe win je vertrouwen terug van inwoners als Rijkswaterstaat, Provincie en gemeente op het punt staan om de snelweg die Oirschot doormidden snijdt te verdubbelen? Door echt naar ze te luisteren, samen op pad te gaan en te zoeken naar concrete oplossingen! Binnen het InnovA58 project heeft VanBerlo, aan de hand van de design thinking methode, samen met alle betrokkenen de neuzen één kant op gekregen en gaandeweg het vertrouwen tussen betrokkenen hersteld en vergroot. De Oirschotse gemeenschap overhandigde uiteindelijk, met één heldere stem, hun ambitiedocument aan de overheden.