Hackathon ‘Hack the Road’


Met een hackathon als communicatie middel bereik je een grote groep professionals en geïnteresseerde die direct gaan samenwerken en binnen korte tijd zorgen dat de doelstelling, het verspreiding van de boodschap, multilevel wordt verzorgd. Het thema “smart roads” heeft daardoor een boost gekregen in de aandacht in Nederland. Partijen die eerst nog afwachtend waren zijn nu actief betrokken. Tijdens “Hack the Road” werkte 70 professionals (van overheid, kennisinstituten en bedrijven) en studenten uit binnen- en buitenland, 48 uur lang aan een vraagstuk.