De Centrale As / Foarút oer de As


Organisatie
De Centrale As

De Centrale As stimuleert beleving, betrokkenheid en begrip bij Fries infraproject

Je kunt nu  je stem uitbrengen voor de Galjaard publieksprijs.

  1. Waarom verdient de Centrale As de Galjaardprijs?

“Het is ons gelukt door onze communicatiestrategie om een negatieve stemming om te buigen in een positief gevoel. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking met de inwoners van Noordoost Fryslân. De Centrale As is het grootste infraproject van provincie Fryslân. In de regio Noordoost Fryslân is oktober 2016 de nieuwe dubbelbaans autoweg tussen Dokkum en Nijega in gebruik genomen. Voordat de uitvoering in 2012 begon was er weerstand in het gebied. Uiteraard waren er ook veel voorstanders, maar tegenstanders riepen het hardst en dit bepaalde ook de beeldvorming in de media. Ons doel met de communicatie was: hoe kunnen we een gevoel van trots creëren? Inwoners laten ervaren: deze weg is van ons!

Gaandeweg het project groeide de betrokkenheid van de inwoners, met als hoogtepunt de openingsfestiviteiten van afgelopen jaar. We wilden hier geen bestuurdersfeestje van maken, maar een feest voor alle inwoners. We kregen veel ideeën binnen voor de opening. Uiteindelijk ontstonden er vier evenementen die zijn bedacht en georganiseerd door inwoners van het gebied. Namelijk: een culturele busreis langs de dorpen, een uitverkocht openluchttheater in het aquaduct, een groot sportevenement op de nieuwe weg met verschillende wedstrijden en ook 20.000 recreatieve deelnemers, en een negen kilometer lange handelsroute over De Centrale As met zo’n 60.000 bezoekers. Door de grote belangstelling en betrokkenheid van de inwoners is de opening als een feest van het gebied ervaren.”

 

  1. Wat gaf de meeste positieve energie?

“De maandelijkse bustours waren steeds binnen twee dagen ‘uitverkocht’, de Dag van de Bouw werd altijd goed bezocht, maar het hoogtepunt was toch echt wel het programma ‘Foarút oer de As’ (Vooruit over de As) met alle openingsevenementen. De grote stroom deelnemers bij het sportevenement en bezoekers bij de handelsroute die niet op leek te houden, de vele vrijwilligers die hun bijdrage leverden en de enthousiaste reacties gaven ons veel positieve energie. Net als de grote betrokkenheid van schoolkinderen die we bereikten met verschillende educatieprojecten.”

 

  1. Heb je een tip voor communicatiecollega’s?

“Betrek de omgeving erbij! Een projectbureau midden in het gebied waar inwoners met hun vragen gewoon binnen kunnen lopen tijdens werkdagen, maar vooral ook ’s avonds en in de weekenden bereikbaar zijn via telefoon en social media. En projectleiders die maandelijks hun vrije zaterdag opgeven om reisleider in de bustour langs de werkzaamheden te zijn. Er was geen van 9 tot 5 mentaliteit. De ideeën die we binnen kregen voor de opening hebben we verzameld en toen contact opgenomen met de indieners. De vier evenementen zijn georganiseerd door inwoners en verenigingen uit het gebied, gefaciliteerd door ons. Hierdoor werd het echt een feest van het gebied zelf en voelden inwoners zich erg betrokken. Een andere tip is: doe wat je zegt. Wees eerlijk en daardoor betrouwbaar.“

 

  1. Wat houdt de campagne precies in? 

“De communicatie van De Centrale As kenmerkte zich door de 3 B’s: Begrip kweken, Betrekken en Beleven. Dit deden we door ons projectbureau in het gebied als ‘open huis’ in te zetten, door onze intensieve contacten met dorpsbelangen die de schakel vormden met de inwoners, en door basisscholieren via educatieprojecten te betrekken. We organiseerden maandelijks een bustour om de inwoners de bouw van de weg te laten beleven. De beleving, de betrokkenheid en het begrip kende z’n hoogtepunt tijdens de openingsevenementen.“

Voor meer informatie check http://www.decentraleas.nl/foarutoerdeas