Dat maakt Stein voor mij


Met het creatieve concept “Dat maakt Stein voor mij…” speelt Kamer8cht feilloos in op trends als community building, influencersmarketing en de nieuwe participatiesamenleving. De gemeente Stein durft de uitdaging aan en laat de profilering van de gemeente van onderop, door de inwoners en ondernemers zelf, vormgeven. Om op die manier het ambassadeurschap te verviervoudigen.