CultuurCaravaan


Inwoners directe zeggenschap geven over het cultuurbeleid. Dat is waar de gemeente Hellendoorn in het begin van 2017 mee gestart is in het kader van ‘bestuurlijke vernieuwing’. Een bijzonder experiment. Door met een cultuurcaravan door de hele gemeente te rijden, hebben we allerlei verschillende cultuur ideeën opgehaald met als vervolg dat 100 inwoners (jong en oud) onder de noemer van ‘de Bonte Honderd’ via een mini burgerbegroting hebben bepaald hoe het cultuurbeleid van de gemeente Hellendoorn eruit komt te zien!