Agri meets Design


Agri meets Design is het platform, de matchmaker en de koploper die boeren en ontwerpers, landbouwvraagstukken en design thinking aan elkaar koppelt. Samen komen zij tot de meest spraakmakende, onverwachte en innovatieve oplossingen voor serieuze problemen. Van het bespreekbaar maken in de maatschappij tot een praktische toepassing op de boerderij – wij zien dat gevestigde organisatie soms tekortschieten. Tegelijkertijd ontmoeten we ondernemende boeren die gewend zijn om risico te nemen en ontwerpers die hun tanden willen zetten in maatschappelijke uitdagingen. Wij brengen deze mensen bij elkaar om samen aan de slag te gaan!