Inzendingen 2015


Andere inzendingen voor de Galjaardprijs in 2015 in willekeurige volgorde

Inzending: De Langste Gracht – De Langste Gracht

Na 400 jaar was Amsterdam wel toe aan een nieuwe gracht: ‘De Langste Gracht’! In workshops op en langs de historische grachten van Amsterdam maakten 2000 kinderen en 70 vrijwilligers samen een 400 meter lange tekening. Gedrukt op vinyl werd De Langste Gracht op de binnenplaats van het Amsterdam Museum geëxposeerd. Een idee waarbij educatie, creatie en expositie samen uiteindelijk tot een uniek kunstwerk leidden.

 

Inzending: Neerlands diep – Academie voor publieke bouw- en infraprojecten

Hoe doordring je de conservatieve wereld van bouw- en infraprojecten van de mogelijkheden die online middelen en sociale media bieden? Neerlands diep zette zes personen uit die wereld 24 uur lang bij elkaar met een lastig probleem. Een probleem dat ze alleen konden oplossen met behulp van juist online media, en door het complete (internationale) netwerk mee te laten denken. 24 uur online heeft bij bouw- en infraprojecten gezorgd voor bewustwording over de kansen die online en sociale media bieden.

Inzending: Diaper challenge – gemeente Hengelo

Wasbare luiers? Die katoenen doeken? Nee, tegenwoordig niet meer! Dit hardnekkige imago willen we in Hengelo kwijt. Al dat luierafval ook trouwens. Wegwerpluiers veroorzaken jaarlijks 500 kg aan restafval. Wasbare luiers niets! Ze zijn milieuvriendelijk, maar ook goedkoper in gebruik. Maar hoe zit het met gebruikersgemak en kunnen we ze als gemeente wel adviseren aan onze inwoners? Om hier antwoord op te krijgen testen 50 Hengelose gezinnen van 1 januari tot 10 april 100 dagen wasbare luiers: de luiertesters.

 

Inzending: Passiespelen – Stichting Passiespelen Tegelen

Aangrijpend. Boeiend. Meeslepend. ‘Lente in Galilea’ belooft een grootse theatergebeurtenis. Adembenemende passie: in een nieuwe regie van Cees Rullens; met een nieuwe tekst van de Vlaamse dichter en schrijver Patrick Lateur; met nieuwe, meeslepende muziek van Nard Reijnders; met een nieuw decor van Cor van Leipsig; met een nieuwe en verrassend jonge cast. Grenzen worden verlegd, deelnemers en publiek worden uitgedaagd. Allen worden ‘mee-belevers’.

 

Inzending: Concert at SEA 2014 – Samenwerkende Zeeuwse overheden

De professionele samenwerking tussen Zeeuwse overheden en organisatie zorgde voor een gezond communicatie-evenwicht tijdens het belangrijkste muziekfestival van Zeeland: Concert at SEA 2014. Het doel werd bereikt, namelijk bij het publiek en de pers bleef een beeld hangen van een goed georganiseerd evenement op het mooiste plekje van Zeeland. Een gedegen voorbereiding zonder extra financiën (0 euro) zorgde dat de communicatie op rolletjes liep. Het meest opvallende was dat de communicatie niet opviel.

 

Inzending: Werken voor Nederland – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – UBR – Expertisecentrum Organisatie & Personeel

Werkenvoornederland.nl is veel meer dan alleen de vacaturesite voor de Rijksoverheid. Als Rijksoverheid moeten we namelijk meer laten zien. Uit ieder onderzoek blijkt dat mensen niet weten wat je bij de Rijksoverheid kunt doen. Daarom laten we op werkenvoornederland.nl op een interactieve manier zien wat het echt betekent om te werken bij de Rijksoverheid. Daardoor is de site naast een goede vacaturesite ook een centraal contentplatform met vele verhalen van Rijksambtenaren.

 

Inzending: Betere zorg? Mijn idee! – Bureau: Meneer Campagne, Opdrachtgever: Provincie Flevoland

De Provincie Flevoland organiseert een zorginnovatie-wedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Zorgverleners en zorgontvangers zijn de aangewezen personen om met oplossingen te komen, maar ook het onderwijs en het bedrijfsleven leveren een belangrijke bijdrage.

Een laagdrempelige campagne informeert, inspireert en stimuleert de doelgroepen. De inzendingen verschijnen op een prikbord waar er gereageerd en gedeeld kan worden. Het BZMI-Promoteam gaat op pad en via social media en Omroep Flevoland wordt er verslag gedaan van de ontwikkelingen.

Inzending: Vastelaovend – Provincie Limburg

De kunstposter Vastelaovend in Limburg is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een niet meer weg te denken element in de Limburgse Carnaval. Elk jaar wordt uitgekeken naar het nieuw exemplaar. Mensen laten met trots zien dat Carnaval als cultureel erfgoed in stand moet worden gehouden. Daarnaast is het een verzamelobject geworden. Dat brengt een relatief eenvoudig

communicatie instrument tot stand.

 

Inzending: Nieuwe Bibliotheek – Bex*Communicatie

Een bibliotheek is geen boekenkast. Het is een plek boordevol activiteit, waar je steeds opnieuw inspiratie voor je passie vindt. De nieuwe bibliotheek in Almere is zo’n plek. Dat wilden we de mensen in de stad laten weten, voelen en ervaren. Bekende Almeerders vertelden gepassioneerd over hun werk en hun relatie met de bibliotheek. In volle, druk bezochte inspiratiesessies in de nieuwe bibliotheek en met heel veel promotionele aandacht op straat, lokale media en social media. Een super inspirerend project!

 

Inzending: Met ons in Weert – gemeente Weert

Voor succesvolle stadspromotie heb je een lange adem nodig, een aanjager, geduld, samenwerking, middelen, een authentieke boodschap, ambassadeurs en geluk. Dat zijn nogal wat elementen. Toch lijken ze gebundeld in de campagne ‘Met ons. In Weert’. De gemeente is hiervoor op een vernieuwende manier gaan samenwerken. De gemeente, reclamebureaus uit de stad, de VVV, het centrummanagement, de winkeliersvereniging en de lokale nieuwssite hebben de krachten gebundeld. Op die manier is het niet de gemeente maar de stad zelf die over de promotie gaat. Door inwoners, verenigingen en bedrijven uit te dagen zelf de slogan ‘Met ons. In Weert’ te gebruiken, werd het een campagne van/voor/door en over de Weertenaar. lees verder

 

Inzending: OSAGE Coform – Belastingdienst: Inspiratieplatform ‘Sharing good practices’

De invordering van belastingschulden verbeteren en belastingambtenaren wereldwijd inspireren. Dát wil OESO bereiken. Het inspiratieplatform ‘Sharing good practices’ zet daarbij ook onze Nederlandse Belastingdienst internationaal goed op de kaart. Het platform is ontwikkeld in co-creatie met de gebruikers. Zodat het hún platform is. En de bezoeker? Die ziet uitsluitend wat relevant is. Bezoekersgegevens worden real-time benut, zodat mensen minder hoeven te zoeken, en het platform persoonlijk aanvoelt: ‘contextuele communicatie’. Effectief, innovatief en inspirerend.

 

Inzending: Forum Fiscaal Dienstverleners – Belastingdienst

Er zijn een paar dingen die vermeerderen als je ze deelt. Kennis is er daar één van. In de drukte van alledag is het handig om een virtuele omgeving te hebben waar u en uw

vakgenoten elkaar in beslotenheid kunnen treffen. Hier kunt u uw vragen stellen en anderen helpen met uw kennis en ervaring. Ook de Belastingdienst neemt deel aan de beantwoording van vragen. En tevens brengen we nieuws, gevn we handreikingen vanuit het toezicht en plaatsen we opnames van bijeenkomsten zoals expertsessies. Op deze manier geven we samen vorm aan informeler contact en actuele kennis.

 

Inzending: Gemeentebegroting in kratten bier – ET One & Nabije Oosten

Hoe krijg je de programmabegroting onder de aandacht bij de burger? Hoe maak je deze soms stugge en ambtelijk geschreven stukken aantrekkelijk en begrijpelijk voor burger en gemeenteraad?

Nabije Oosten en ET One ontwikkelden een nieuw digitaal, brein- en gebruikersvriendelijk portaal met vrijwel onbeperkte koppelingsmogelijkheden met bestaande applicaties én met een

burgerparticipatietool. Daarnaast drukte we de overheidsuitgave uit in diverse, meer tastbare eenheden, als bijvoorbeeld in kratten bier. Op deze manier wordt de overheidsuitgave duidelijk en tastbaar. Ook andere harde- en zachte gegevens zijn op een toegankelijke manier in perspectief gezet.

 

Inzending: Campagne Windkracht ’21 – hoogheemraadschap van Rijnland

Hoe zorg je dat mensen op 18 maart aanstaande stemmen voor ‘droge voeten, schoon water’ in een gebied met 1 miljoen kiezers? Rijnland kiest voor een filmische aanpak om waterveiligheid dichtbij de kiezer te brengen. Inwoners participeren in de campagne. Zij vertellen in interviews hun ervaringen met water. Dit is verbonden aan de drie pijlers waarop de werkzaamheden van waterschappen gestoeld zijn: droge voeten, schoon en voldoende water. Een postcodecheck maakt de kiezer bewust hoe hoog het water bij hem in de straat staat bij een dijkdoorbraak. Rijnland behoort tot de oudste democratische rechtsvorm van het Nederlandse staatsbestel ingesteld door graaf Willem II van Holland in 1255.

 

Inzending: Make it Happen – gemeente Rotterdam

Communiceren is het pakken van kansen en het benutten van het goede nieuws. De gemeente Rotterdam leverde een bijdrage om de verborgen trots zichtbaar te maken in het DNA van Rotterdam. Dit bracht herkenbaarheid en een “wij-gevoel” en ontstond samenwerking en co-creatie, met een nieuwe gemeenschappelijke (beeld)taal. Communiceren over Rotterdam werd meebouwen aan het verhaal van de stad. Dat bracht communicatie terug als partner in beleidsprocessen en als bondgenoot in de stad. Professioneel signalerend en gebruik makend van alle oude en nieuwe media.

 

Inzending: Wij Rotterdammers – gemeente Rotterdam

‘Je m’apelle Ahmed Aboutaleb mais ce soir je suis Parisien et je suis Charlie.’ Na de aanslagen in Parijs bracht burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zijn gemeenschap als burgervader bijeen en was heel helder in zijn boodschap. In een ‘wij-samenleving’ is geen plek voor terroristen. Dit is nationaal en internationaal niet onopgemerkt gebleven. In Rotterdam wonen 174 nationaliteiten. Burgemeester Aboutaleb trok daarom direct na de aanslagen in Parijs de wijken in en ging persoonlijk in gesprek met Rotterdammers om over gevoelens van onrust, boosheid en angst en over zijn vurige wens; een ‘wij-samenleving’.

 

Inzending: Nieuw WMO-beleid – gemeente Laarbeek

Nieuw WMO-beleid maken dat aansprekend is en uitnodigend voor iedereen om mee te doen. Het is ons gelukt! Via de methodiek van het Wereldcafé hebben we in drie avonden -telkens met ongeveer 100 betrokkenen- de probleemdefinities gemaakt, de doelen gesteld en zo bepaald welk beleid daarbij past. Hiermee is de acceptatie van het beleid gegarandeerd. En -nog voordat het beleidsplan formeel was vastgesteld- zijn inwoners direct begonnen met de uitvoering. ‘Iedereen doet mee’ in optima forma.

 

Inzending: Kun jij de Kaap aan? – gemeente Rotterdam

Van onveilige probleemwijk naar gewilde woonwijk. Het roemruchte Katendrecht maakte de afgelopen jaren een ware transformatie door. Gemeente, corporatie en projectontwikkelaars investeerden niet alleen in de ruimtelijke en economische ontwikkeling, maar ook in een vernieuwende vorm van gebiedsmarketing die uitgaat van de kracht van de community. Het geld gaat niet naar massamediale campagnes, maar gaat naar de samenwerking met bewoners en ondernemers in de wijk.

 

Inzending: Kunstwerken Maasbracht – gemeente Maasgouw

Hoe betrek je inwoners bij een nieuw te plaatsen kunstwerk in je gemeente? Een kunstwerk dat veel geld kost, in tijd van bezuiniging? Maak ze onderdeel van het kunstwerk, en neem ze mee in de totstandkoming ervan. Via een prijsvraag kozen we drie Maasbrachtse meisjes die model stonden voor de kunstwerken. De gedachten achter het kunstwerk en de unieke historie en toekomst van de haven, goten we in een verhaal verteld vanuit het perspectief van de drie meisjes.

 

Inzending: Nederland Kantelt – Nederland Kantelt

Het initiatief Nederland Kantelt wil op twee manieren de juiste combinatie van drie typen vernieuwers stimuleren: kantelaars, koplopers en verbinders. Op de eerste plaats via een digitaal vernieuwingsnetwerk via de website, wat de maatschappelijke vernieuwing van onderop in de volle breedte inzichtelijk maakt op de 9 genoemde terreinen. En ten tweede via een kantelteam van verbinders die door heel Nederland op lokaal en regionaal niveau verbindingen realiseren

 

Inzending: Co-creatie als ‘firestarter’ voor conversatie – Bex*communicatie

Hoe bereik je jongeren tussen de 13 en 18 jaar met informatie over rechten en plichten rondom vakantiewerk? Door vól in te zetten op co-creatie met jongeren en conversaties op social media te initiëren, te faciliteren en te onderhouden. We maakten op festivals video’s van jongeren waarin ze vertelden over hun vakantiewerk. Deze video’s waren de brandstof voor een zeer succesvolle, conversatiegerichte, campagne op social media. lees verder

 

Inzending: Fietsactie 2014 – Twente Mobiel

Hoe stimuleren we automobilisten om vaker de fiets te pakken naar het werk? De Fietsactie van Twente Mobiel zette fietsambassadeurs in om collega-automobilisten te verleiden. Elke keer als een automobilist tijdens de actieperiode naar het werk fietste (en dus de auto liet staan), kreeg de automobilist een beloning. De fietsambassadeur kreeg daarmee automatisch ook een financiële beloning. Het totale voordeel tijdens de actieperiode voor een deelnemer was gemiddeld € 336. Al met al werden zo’n 868.000 autokilometers via de actie bespaard.

 

Inzending: Almere On Stage – Almere On Stage

Wist u al wat u wilde worden toen u 14 jaar was? Almere On Stage biedt 1.300 VMBO leerlingen van 9 verschillende scholen de kans om in contact te komen met zo’n 250 lokale professionals en een betere beroeps- en vervolgstudiekeuze te maken. De leerlingen leren van alles over netwerken, zichzelf te presenteren en maken hun eigen visitekaartje.

 

Inzending: Stemmen is zo gedaan – Provinciale Staten Fryslân

Provinciale Staten van Fryslân heeft een originele en gewaagde campagne neergezet om burgers te motiveren om te gaan stemmen. Veel mensen weten niet wat PS doen. Door middel van pakkende stellingen weet iedereen nu om wat voor thema’s het gaat. In korte tijd kunt je iets groots doen.Plus een opvallende zwart-rode vormgeving; daar kan niemand meer omheen. lees verder

 

Inzending: Crisiscommunicatie A58 – Veiligheidsregio Zeeland, namens Bevolkingszorg Zeeuwse gemeenten

Zeer dichte mist , 3 grote kettingbotsingen, 150 auto’s betrokken en honderden auto’s die stil staan. In korte tijd een grote chaos op de belangrijkste verkeersader in Zeeland: de A58. De schrik, ontreddering en verslagenheid zijn groot, veel vragen en in het begin nog weinig antwoorden.

 

 

Inzending: Wie ben jij, StudyBuddy en StudySafe – Windesheim & Camerik Voortman

Windesheim heeft net als alle andere hogescholen zichzelf de opdracht gegeven het studiesucces onder haar studenten te verhogen. Daarvoor is een goede en bewuste studiekeuze van groot belang. Windesheim zet zich daarom optimaal in om het beste uit jongeren te halen die in het studiekeuzeproces zitten.

 

Inzending: Reconstructie van de great escape – Deltares, TU Delft, Nelen en Schuurmans

Viral gaan met wetenschap. “Op 11 juni 1962 ontsnapten drie gevangenen van het zwaarbewaakte gevangeniseiland Alcatraz. Hun lot is nog altijd een groot raadsel: waar bracht hun zelfgeknutselde rubberboot hen die nacht naar toe? Een stromingsmodel van de baai van San Francisco van Nederlandse wetenschappers werpt nieuw licht op dit intrigerende verhaal.” l

 

Inzending: Communicatie in co-creatie – gemeente Enschede

Co-creatie, continue toetsing van informatiebehoefte, gebruik maken van bestaande kanalen en kennis delen. Dat waren de uitgangspunten voor de communicatiestrategie Transitie Sociaal Domein die de gemeente Enschede samen met SIR Communicatiemanagement ontwikkelde.

 

Inzending: Ondernemersimpuls Fryslân – TEAM Communicatie

Hoe attendeer je Friese ondernemers op de mogelijkheden voor het aanvragen van krediet bij de provincie Fryslân? Met rasondernemer Henk Jan de Jong in de hoofdrol koos de provincie Fryslân voor een nieuwe route. Binnen deze campagne inspireert hij talloze ondernemers in Friesland om ook een beroep te doen op Ondernemersimpuls Fryslân, mochten zij hieraan behoefte hebben.

 

Inzending: Samenwerking in communicatie over veranderingen in de zorg – gemeente Zwolle

Ons communicatienetwerk sociaal domein in Zwolle is succesvol. Niet door gelikte middelen in te zetten, dure campagnes te starten of grootschalige bijeenkomsten te organiseren. In onze communicatieaanpak over de veranderingen in de zorg zijn we teruggegaan naar de basis en de eenvoud.

 

Inzending: We Love Logistics – Stichting Sector Servicepunt Logistiek

Sector Servicepunt Logistiek heeft, in samenwerking met ELC Limburg en Provincie Limburg een regionale campagne, “we love logistics”, gelanceerd ter promotie van de sector Transport en Logistiek in Limburg.

 

Inzending: Ik buurt mee – gemeente Rheden

Ik buurt mee! is een oproep aan inwoners om samen met de gemeente en haar partners te werken aan een sociale, prettige, veilige en mooie buurt. Het is een werkwijze om samen te kijken naar verbeteringen in de buurt. En met die buurt bedoelen we niet alleen de fysieke woonomgeving maar ook zeker de sociale woonomgeving. Als buurtbewoners elkaar kennen, draagt dat bij aan een positief buurtgevoel. Ik buurt mee! is een oproep om samen aan de slag te gaan.

 

Inzending: BereikspijkWerkt! – De Verkeersonderneming

Bereikbaarheid en werkgelegenheid. Beide dienen een maatschappelijk doel, maar hebben niets met elkaar van doen. De Verkeersonderneming en gemeente Spijkenisse brachten daar verandering in. Hoe? Door 14 werkzoekenden te betrekken in het project BereikspijkWerkt! Doelen? Bekendmaken van slimme reisalternatieven én het aan een baan helpen van minimaal 4 van de veertien werkzoekenden. Resultaat? Meer dan 5500 inwoners van Spijkenisse en 160 werkgevers kennen de alternatieven nu. Maar het mooiste: 9 van de 14 werkzoekenden vonden een baan!

Inzending: Den Haag Doet – MCR. Reclamebureau

Ontwikkel een campagne om Den Haag DOET, het nieuwe platform voor vrijwilligerswerk in Den Haag, op de kaart te zetten. Realiseer daarbij, voor maart 2015, minimaal duizend nieuwe inschrijvingen. Zo luidde de opdracht van PEP Den Haag en gemeente Den Haag.

 

Inzending: Ranking the Class – Fontys Lerarenopleiding Sittard

Werving van de allerbeste studenten in tijden van economische en demografische krimp in Limburg, is niet eenvoudig. Tel daarbij op de bestaande beeldvorming van werken in het onderwijs, en de rol van docenten en zie daar het resultaat van een lastige opdracht.

 

Inzending: Samen tegen georganiseerde criminaliteit – RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Zeeland West-Brabant & Oost-Brabant

Georganiseerde criminaliteit is een complex probleem dat de overheid niet oplost door boeven te vangen. Er zijn veel meer middelen nodig, die de gezamenlijke overheid in afstemming met elkaar moet inzetten. Overheidspartners slaan daarom steeds vaker de handen ineen en pakken georganiseerde criminaliteit integraal aan. We proberen criminelen in de breedte te raken, hun maatschappelijke machtspositie. Naast de aanpak via strafrecht, ook inzet van bestuursrecht en fiscaal recht. Voor het eerst zetten we op een innovatieve manier communicatie in als instrument tegen georganiseerde criminaliteit. En dat blijkt effectief!

 

Inzending: Waterlicht – Waterschap Rijn en IJssel

Ons land is een van de laagst gelegen delta’s ter wereld. Hier stromen de grote rivieren van Noordwest Europa in de Noordzee. De Nederlanders hebben van dit Waterland de veiligste delta ter wereld gemaakt. Dijken, kanalen, stuwen, en gemalen beschermen ons tegen overstromingen. Nederland is voor een groot deel kunstmatig aan het water onttrokken.

 

Inzending: Culicaravan – SamenVerbinden

De Culicaravan is een omgebouwde oude constructam caravan met ingebouwde keuken, waarbij je Twente letterlijk en figuurlijk kunt proeven. Overheerlijke streekgerechten die STOER zijn worden met belevingsverhalen en op een hele speciale manier vanuit een rollende keuken in het landschap, op de camping of bij een evenement geserveerd.

 

Inzending: Wetterskipverkiezingen Fryslan – Wetterskip Fryslan en GH+O communicatie

En wat doen we morgen met water? Op 18 maart 2015 mochten de kiezers het zeggen. Met een opvallende en prikkelende campagne riep Wetterskip Fryslân op om te stemmen voor het algemeen bestuur. Door ook te vertellen wat Wetterskip ‘vandaag met water doet’ werd de doelgroep meer bewust van het waterschapswerk en dus van het belang om te stemmen. Het resultaat mag er zijn: het opkomstpercentage van 50,1% was de hoogste van alle waterschappen. En morgen? Dan is dit concept nog steeds houdbaar en bruikbaar om Wetterskip Fryslân te profileren als toegankelijke, ambitieuze en innovatieve organisatie.

 

Inzending: Versterking Informatie Voorziening Rechtspraak – Raad voor de Rechtspraak

In januari 2012 startte de Rechtspraak het project Versterking Informatievoorziening Rechtspraak. In drie jaar tijd is er veel gerealiseerd: een digitale nieuwsbrief met meer dan 32.500 abonnees, een Twitteraccount met meer dan 13.000 volgers, een Facebook-pagina met bijna 7.000 pagina-likes, een Linkedin-pagina met bijna 15.000 followers en het magazine Rechtspraak.

 

 

Inzending: De Werkplek – Gemeente Dronten

De gemeente Dronten wil dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Het hebben van een werkplek is daarbij belangrijk. Werkgevers vinden het van belang om sociaal betrokken te zijn en willen maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Met een werkplek krijgen mensen, die dat nodig hebben, gelegenheid weer mee te doen op de arbeidsmarkt. De Werkplek doet echt een appél op werkgevers om die werkplek te geven. Met succesvolle aansprekende verhalen van werkgevers én werknemers.

 

Inzending: Yournalism – Yournalism

Journalistiek is de hoeksteen van een gezonde democratie. Toch lijkt deze hoeksteen af te brokkelen. Abonnees van kranten lopen weg, waardoor veel druk komt te staan op de waakhondfunctie van de journalist. Wie gaat diepgravend onderzoek financieren als de kranten het niet meer kunnen betalen?

 

Inzending: Eigen kracht – Gemeente Noordoostpolder

Je eigen kracht. Wat kun je wel en wat kun je met vrienden, familie en buren oppakken? Dat was en is de grote omslag in denken. Van iedereen in Nederland. Alleen wanneer we vaker dingen zelf oppakken, anderen helpen en anders kijken naar eigen beperkingen, blijft de zorg in Nederland betaalbaar. Dat was en is de centrale boodschap van het kabinet.

 

Inzending: Walk of Fame Almere – Gemeente Almere

De Walk of Fame Almere, – een route van 40 tegels in het centrum van Almere – vertelt het verhaal van Almere. Elke tegel belicht per jaar een betekenisvolle gebeurtenis, ontwikkeling of een belangrijk persoon. Via de QR-code op de tegel is meer achtergrondinformatie te zien over de historie van deze New Town. Bewoners kunnen ieder jaar onderwerpen inbrengen en meestemmen over de hoogtepunten uit de Almeerse geschiedenis van het voorgaande jaar. Een project waarin trots gecreëerd wordt bij de inwoners.

 

Inzending: Toegankelijke homeopathie – Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland zet zich in voor een goede toegankelijkheid van homeopathie in Nederland. Een veel genoemde reden om uiteindelijk toch kiezen voor een reguliere oplossing is het feit dat mensen de weg naar een homeopathische oplossing moeilijk weten te vinden. Daarnaast werpt het feit dat homeopathie door zorgverzekeraars slecht wordt vergoed voor sommigen een financiële barrière op.

 

Inzending: On stage – Regio Venlo On Stage

On stage wil het netwerk en de kruiwagentjes zijn voor de VMBO leerlingen. Met de intentie tot jaarlijkse terugkerende uitvoering, wil het project On stage bijdragen aan de beroepsoriëntatie van leerlingen en positieve pers genereren voor het VMBO. Daarnaast streeft On stage naar een duurzame verbinding tussen scholen, overheid en bedrijfsleven.

 

Inzending: LWD voor elkaar – Gemeente Leeuwarden

LWD voor elkaar is de campagne van de gemeente Leeuwarden rondom de decentralisatie rondom jeugd, zorg en werk. Eén van de doelen van deze campagne is het stimuleren van participatie. De gemeente vertelt hierover zelf (vrijwel) niets. Actieve en betrokken inwoners van de gemeente vertellen zelf, ongefilterd en spontaan, hun eigen verhaal en wat participatie hen brengt.

 

 

Inzending: Limburgs Landschap – Stichting het Limburgs Landschap

Succesvolle communicatie is voor een klant meer dan advertentieruimte kopen. Door samen afrekenbare doelen te stellen kunnen mediabedrijf en opdrachtgever wederzijds het maximale uit de samenwerking halen.

 

Inzending: Gezond Idee – Maastricht UMC+

Hoe breng je academische kennis over gezondheid en een gezonde leefstijl op een laagdrempelige en werkzame wijze over aan je doelgroep en combineer je dit ook nog met een positief pr-effect? Met de Gezond Idee-formule heeft Maastricht UMC+ een win-win situatie voor de inwoners van Limburg en de organisatie weten te combineren. Een effectieve pr-tool in de vorm van eveneens effectief gezondheidsadvies. Zo’n sandwich is met recht een gezond idee!

 

Inzending: Verbindend Erfgoed – Natuurmonumenten en Erfgoed Bossem

Onderhoud Natuur verbinden met natuurbeleving en ondernemerschap in Noordoost Twente. Natuurmonumenten en belevingsboerderij en overnachtingslocatie Erfgoed Bossem hebben een convenant gesloten dat rust op langdurige pachtcontracten, een beheersovereenkomst en de totstandkoming van een ‘Verbindend Erfgoed’. Gericht op gasten van Noordoost Twente een totaalbelevingsconcept van natuur, landschap en (biologische) boerderij waarbij alle zintuigen worden geprikkeld en een uitvalbasis voor educatieve activiteiten.

 

Inzending: Twee keer pech – Gemeente Amersfoort

Hoe bereik je een succesvolle doelgroep die door de economische crisis bijna ten onder dreigt te gaan door financiële problemen? Door de aanhoudende crisis komen steeds meer mensen in moeilijkheden. Onze campagne ‘twee keer pech’ spreekt mensen op een wijze aan waarbij ze de schaamte voorbij gaan. En vragen om preventieve hulp bij het Geldloket van de Gemeente Amersfoort. Zodat we ze in een vroeg stadium kunnen helpen.

 

Inzending: Profilering wethouder Meskers – Gemeente Hollands Kroon

Landscape profileringmeskers.jpg je focus aanbrengen in de profileringsdrang van een bestuurder, maar tegelijkertijd ook het communicatiebewustzijn en de politieke sensitiviteit van vakafdelingen vergroten? Maak gebruik van deze praktische profileringsplannen!

 

Inzending: IJsseldelta – MarketingOost

Heeft u hem ook gezien afgelopen jaar? Het filmpje waarbij de blonde interviewster te water gaat tijdens een interview over Sail Kampen met de burgemeester van Kampen. Dit hilarische filmpje bleek een promotiestunt. Onze promotiestunt. Hiermee hebben we meer dan 4,5 miljoen kijkers op you tube bereikt en onder andere 3 miljoen kijkcijfers op de Nederlandse televisie. Niet gek toch voor een filmpje waar we maar € 2.000,- voor hebben uitgetrokken!

 

Inzending: Potato Platform Kenya – De Zaak Emmerik BV

Kenia is in potentie ideaal aardappelland: klimaat en grond zijn geschikt, de consumentenvraag stijgt en de voedselzekerheid wordt groter. Er was geen ‘schoon’ hoogwaardig pootgoed en de sector (aardappelwaardeketen) functioneert slecht. Potato Platform Kenya, een vierjarig Keniaans-Nederlands project (2012 t/m 2015), brengt verandering: hoogwaardig pootgoed (uit Nederland), opwaardering Keniaanse keuringsinstituten, hulp aan boeren, etc.