Genomineerden 2015


Laat je inspireren door de 2015 inzendingen voor de Galjaardprijs

 

In 2015 heeft de landelijke jury heeft 10 projecten genomineerd uit de voordrachten van de  regiojury’s. Hieruit is de winnaar van de Galjaardprijs 2015 gekozen en twee parels van projecten die extra aandacht verdienen. De 10 genomineerden zijn bijzondere projecten, voorbeelden van inspirerende, innovatieve en effectieve communicatie in het publieke domein. In 2015 waren er 63 inzendingen, ze vormen een fantastische, rijke inspiratiebron. Ze staan hier kort op een rij, voor meer info zie: http://www.logeion.nl/inzendingen-2015

Winnaar Galjaardprijs 2015 (jury & publieksprijs)

Niemand is zijn stoornis – GGZ Friesland

Onvoorspelbaar, onbekwaam en onaantrekkelijk! Stigma’s zijn voor patiënten met psychische problemen vaak nog ingrijpender dan de problematiek zelf. Dit weerhoudt mensen om hulp te zoeken. Hoe reframe je een taboe? Deze destigmatiseringscampagne van GGZ Friesland is samen met mensen met een stoornis ontwikkeld en geeft zicht op joint promotion bij publieke communicatie. Goede samenwerking met de markt biedt nieuwe manieren van communiceren in taal en beeld. Verhalen van mensen zijn op allerlei manieren ingezet om bewustwording en tolerantie te stimuleren.

Winnaar parel 2015 (aanmoedigingsprijs – SRM opleidingsbon)

De wijkagent – Nationale Politie eenheid Rotterdam

De Rotterdamse wijkagent Wilco Berenschot constateerde dat de reguliere contactmogelijkheden van de politie, zoals het 0900-nummer en de politiewebsite vaak een te hoge drempel vormen voor bewoners. Daarom zocht – en vond – hij andere laagdrempelige contactmogelijkheden. De agent zelf als ontwapenend communicatie instrument. Hij wordt wel de ‘twittercop’ genoemd, maar hij is niet alleen on line makkelijk toegankelijk, hij legt ook direct contact onder andere in een ‘pop-up’ politiebureau. Zijn aanpak vindt inmiddels veel navolging.

Winnaar parel 2015 (aanmoedigingsprijs – HU opleidingsbon)

Pilot zelfredzaamheid – Veiligheidsregio Twente

Veiligheid en zelfredzaamheid. Elke hulpdienst en gemeente probeert hieraan zijn steentje bij te dragen. Maar wat gebeurt er als je de inwoners zelf laat meetrainen om hun zelfredzaamheid te vergroten? Dit vraagstuk stond centraal in de pilot Zelfredzaamheid & Spoorveiligheid, die Veiligheidsregio Twente in samenwerking met de gemeente Borne heeft gedraaid. Dat levert een authentiek, eenvoudig en logisch appèl op.

Genomineerde 2015: Waarschuwingscampagne witte heroïne – gemeente Amsterdam en Red Alert Team

Amsterdam is de eerste stad die met een grootschalige en zichtbare campagne inwoners en bezoekers waarschuwde voor een gevaarlijke situatie met drugs. Dit unieke geval waarin witte heroïne aan toeristen verkocht wordt als cocaïne heeft geleid tot inzet van een breed scala aan fysieke middelen en social media.

Genomineerde 2015: WhatsApp voor publiekscommunicatie – gemeente Terneuzen

Terneuzen liet in 2014 met een pilot zien dat WhatsApp geschikt is voor publiekscommunicatie. Als eerste gemeente van Nederland experimenteerde Terneuzen – via slechts één smartphone – met deze nieuwe wijze van communicatie. Al snel volgden andere gemeenten en organisaties. Met deze gemeentelijke toepassing van WhatsApp introduceerde Terneuzen een nieuw laagdrempelig middel voor publiekscommunicatie.

Genomineerde 2015: Omring/meneer De Leeuw met ‘Thuis’

De veranderingen in de langdurige zorg kun je zien als een aantal ingrijpende stelselwijzigingen en bezuinigingen. Vanuit dit gezichtspunt heb je het over sluiting van verzorgingshuizen, over mensen die geen hulp meer krijgen, over organisaties die in grote problemen komen. Maar: ze gaan over de afbraak van wat er nu is, ze geven geen perspectief op hoe het straks moet. Terwijl Nederland zich buigt over de gevolgen van deze grote bezuinigingsopgave, heeft het vernieuwingsnetwerk THUIS. zich de vraag gesteld hoe wij daar in Noord-Holland mee om gaan. Wij zijn het gesprek met elkaar aangegaan met een simpele vraag: Hoe word je beter oud in Noord-Holland?

Genomineerde 2015: Ons water – Samenwerkende waterpartners

Het waterbewustzijn is bij veel Nederlanders uit hun DNA gelekt. Vergroting van het waterbewustzijn vraagt een andere communicatieaanpak: mensen te ráken op de momenten en plekken dat ze met water in aanraking komen. De gezamenlijke aanpak van de waterpartners leidt tot verbinding tussen de waterpartners en kennisoverdracht over alle aspecten van water. Dat is de kern van Ons Water. Het eerste resultaat is een portal met informatie, beeldverhalen en tips, allemaal te selecteren op jouw persoonlijke adres: onswater.nl

Genomineerde 2015: Maak kanker kansloos – Daniel den Hoed Stichting

Met de campagne ‘Maak kanker kansloos’ kwamen Rotterdamse inwoners, winkeliers, scholieren, sporters en BR’ers (bekende Rotterdammers) massaal in actie in de strijd tegen kanker. Zij haalden geld op voor baanbrekend kankeronderzoek in het Erasmus MC.

Genomineerde 2015: Passend Onderwijs – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), directie Jeugd, Onderwijs en Zorg (JOZ), directie Communicatie (COM)

Passend onderwijs is een gevoelig onderwerp, want het gaat over kwetsbare kinderen, onderwijs en geld. Dat maakte de communicatie erover tot een uitdaging die vroeg om een proactieve, menselijke benadering met veel persoonlijk contact. Online en offline. Met geloof in hun boodschap, gingen onze accountmanagers op pad. Op het ministerie monitorden we tegelijk het online gesprek. Dagelijks stuurden we bij. We maakten daarvoor gebruik van een website, digitale nieuwsbrief, de Week van passend onderwijs met dagelijkse videojournaals, Facebook-spreekuren, blogs en filmpjes. En staatssecretaris Sander Dekker beantwoordde vragen via Twitter. Samen met het veld kunnen we nu zeggen dat passend onderwijs stáát!

Genomineerde 2015: Vrijfijn.nl – Sense Noord-Nederland en Soa/Aids Nederland

Vrijfijn.nl is de eerste aanbieder waar jongeren specifiek voor seksuele problemen anonieme online hulp kunnen krijgen. Precies waar jongeren naar op zoek zijn. Door seksualiteit bespreekbaar te maken draagt vrijfijn.nl bij aan een cultuur waarin praten over seksualiteit normaal is. Vrijfijn.nl helpt taboes te doorbreken, waardoor jongeren minder last hebben van schaamte en vooroordelen.