Thuis in Maastricht


Organisatie
Gemeente Maastricht / viaStory

Thuis in Maastricht is een online platform waarmee we (potentiële) bewoners van de stad Maastricht een beeld willen schetsen van hun buurt en de thema’s die leven in hun stad. Het is een community waar kennis en initiatieven worden uitgewisseld, gesprekken worden gevoerd, ideeën worden gelanceerd en bewoners een podium krijgen. Het zet mensen in beweging het roer in handen te nemen om zodoende zelf een invulling te geven aan dat thuisgevoel. Alleen, met buurtbewoners, wijkprofessionals en/of met hulp van de gemeente.

Website
http://www.viastory.com/artikelen/thuis-in-maastricht/