Praat met de raad


Organisatie
Gemeenteraad Waalwijk

Het in samenspraak met de samenleving tot stand gekomen project ‘Praat met de raad’ biedt een aantal maatregelen en kansen om de verhouding tussen de lokale representatieve en participatieve democratie in positieve zin te veranderen. Het biedt mogelijkheden om door structuurveranderingen een cultuuromslag te maken waardoor het vertrouwen in de lokale democratie in positieve zin wordt beïnvloed. Kenmerkend voor het project is de directe invloed die de inwoners hebben op en tijdens het besluitvormingsproces. Het project maakt een succesvolle start mee.