Pauluskerk Vluchtelingenwerk


Organisatie
Leene Communicatie bv, Ziel en Zaligheid, hAAi, Sprang Advies en Monica Botter

Pauluskerk Vluchtelingenwerk helpt mensen zonder verblijfspapieren in Rotterdam. In 2012 startten
 we een langlopende campagne om fondsen
en vrijwilligers te werven en om het overheidsbeleid te veranderen voor mensen zonder verblijfspapieren. De campagne liep tot en met het najaar van 2015. We voerden een uitgekiende framing-strategie en voerden die uit. Het resultaat: ‘Bed, Bad en Brood’ werd een landelijk issue en is ingevoerd, o.a. via een motie in de Tweede Kamer. Het aantal vrijwilligers steeg met 40% en de giften met 50%.