Locale democratie in beweging


Organisatie
Programma Lokale Democratie in Beweging, VNG Overijssel en provincie Overijssel i.s.m. SIR Communicatiemanagement

Online magazine ‘Democratie anno nu: het nieuwe samenspel’
We gaan van een overheid die alles regelt, naar een overheid die ruimte biedt voor initiatieven van buiten. Hierdoor verandert niet alleen de relatie tussen overheid en samenleving, maar ook het samenspel tussen politiek, bestuur en ambtenaren. Wat betekent dit voor de invulling van je rol als wethouder, raadslid, burgemeester, griffier, gemeentesecretaris of Statenlid? In het online magazine geven bestuurders, politici en ambtenaren hun mening over 10 samenlevingsvraagstukken over de nieuwe democratie. Waar lopen inwoners en ambtenaren in de praktijk tegenaan bij het opstarten en/of uitvoeren van initiatieven?

Een voorbeeld van contentmarketing voor publieke organisaties in de praktijk. De vragen van de doelgroep en de samenleving als leidraad bij het ophalen en verspreiden van de content.