3D Tripping


Organisatie
Junction

Stichting Responsible Young Drivers Nederland is een verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. Met als doel om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.
Maar op welke manier bereik je de jongeren (tussen de 16-14 jaar) van nu en laat je ze op een impactvolle manier deze boodschap ervaren?

Elk weekend sterven er twee jongeren in het verkeer door alcohol en/of drugsmisbruik. En dat moet stoppen. Maar hoe bereik je jongeren en maak je ze bewust van deze risico’s? Met de Virtual Reality experience 3D Tripping maakt Responsible Young Drivers jongeren op een creatieve manier bewust van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer.

Responsible Young Drivers heeft 3D Tripping in meer dan 300 gelegenheden jongeren laten ervaren. Per activatie konden 60-70 jongeren plaats nemen in de VR simulator. In totaal gaat het dus om ruim 18.000 jongeren die inmiddels de 3D Tripping hebben ondergaan. Ruim 90% van de jongeren liet weten erg onder de indruk te zijn en hun gedrag positief aan te willen passen op basis van de ervaring.

Link naar de website waar meer informatie ver het project te vinden is: http://www.3dtripping.nl