De Nationale Energiedialoog, Mijnenergie2050


Organisatie
Ministerie van Economische Zaken

Hoe moeten we onze huizen in de toekomst verwarmen, onszelf vervoeren en ons landschap inrichten nu we overstappen op moderne energie? Zowel thuis, op het werk als in de klas?
Wat gebeurt er nu al en hoe kan iedereen daarop aanhaken en zelf bijdragen aan de toekomst van onze energievoorziening?

Dat waren de vragen die centraal stonden tijdens de Nationale Energiedialoog.
Vragen die de overheid niet zelf kan en ook niet wil beantwoorden want er gebeurt in de samenleving meer dan wij kunnen zien. Met de Energiedialoog hebben wij voorlopers en criticasters aan elkaar verbonden en een podium gegeven aan vernieuwende initiatieven. Zowel offline als online is er gebouwd aan een energie community die ons adviseert bij de overstap naar duurzame energie.
André Kuipers bracht als ambassadeur van de Energiedialoog de urgentie over om op duurzame energie over te stappen.

Drie maanden lang hebben wij met meer dan 130 bijeenkomsten 3000 deelnemers betrokken. Alle gesprekken hebben een stevige impuls gegeven aan de energietransitie. De oogst van de energiedialoog is bovendien onderwerp van debat geweest in de Tweede Kamer en verwerkt in de voorstellen vanuit het kabinet om in 2050 te komen tot een duurzame energievoorziening.

https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/afgeronde-projecten/energie-duurzaam-2050