Betere Wereld


Organisatie
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Betere Wereld: De merkcampagne van PFZW.

Mensen die werken in de sector zorg en welzijn doen dit niet voor het geld, maar vanuit een intrinsieke motivatie om mens en wereld beter te maken. En wat blijkt: PFZW maakt met hun pensioengeld de wereld elke dag beter door onder andere te beleggen in Nederlandse zorginstellingen voor mensen met een laag pensioen. PFZW komt dankzij deze campagne in contact met haar jonge pensioendeelnemers waarvoor het pensioenonderwerp niet relevant is door het te hebben over een onderwerp dat de doelgroep aan het hart gaat: een Betere Wereld!

Website: 
https://beterewereld.pfzw.nl/